Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Ktorý pojem najviac vystihuje charakter dnešnej Európy?

hlasovalo: 47
2/2015
Najčítanejšie články
1 2 3 4 5 6 7

obsah

Editoriál
1
editoriál
V dnešných horúcich dňoch každý hľadá osvieženie. Niektorí sa vyberú k moru, iní sa schladia v najbližšom jazere a ďalší sa pred páľavou dňa ukryjú v tôni stromov na potulkách prírodou. Takisto ako telo i naša duša potrebuje...
Ježišove radikálne požiadavky
2
biblické slovo
Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium,...
Láska ako lesť
3
téma
Vo svojej encyklike Deus caritas est (Boh je láska) emeritný pápež Benedikt XVI. konštatuje, že v diskusii o láske je prekážkou predovšetkým jazyk. „Slovo láska sa stalo najpoužívanejším i najzneužívanejším slovom, s ktorým dnes...
Prorok, čo si podmanil ženy
9
téma
Každý človek, ktorý sa dostane do postavenia s možnosťou ovládať ostatných, môže byť v pokušení toto svoje postavenie zneužiť. Nieto ešte v situácii, keď dostane absolútnu moc nad tými, ktorí ho uctievajú ako náboženského...
Náboženská paródia skalných fanúšikov
14
téma
Keď sa hovorí o náboženstve, asi poslednou vecou, ktorá nám napadne, bude spájať ho so žartmi, humorom a satirou. Jedným z dôvodov takéhoto chápania je i skutočnosť, že náboženstvo sa často pokladá za systém viery...
Rizikové objednávky z vesmíru
19
téma
Metódy kontroly mysle, ktoré majú zvyšovať celkovú efektivitu človeka, znižovať stres, zvyšovať hladinu energie a zlepšovať osobnú pohodu, sú v súčasnosti vo forme príručiek, videí a kníh súčasťou nejednej stredoeurópskej domácej...
Fenomén novodobého pohanstva
25
téma
Po rozšírení kresťanstva do celej Európy sa zdalo, že pojem pohan vymizne, pretože stratil svoje opodstatnenie. Všetko sa však zmenilo prenikaním nových alternatívnych náboženstiev a spiritualít do Európy, ktoré sa začalo už v devätnástom...
Náboženstvá pred príchodom Svetla (6)
31
téma
Starozákonná kniha Genezis opisuje, ako dostal Abrahám príkaz odísť do krajiny Kanaán (Gn 12, 1-5). Po stáročia bola kanaánska civilizácia známa iba vďaka zmienkam z Biblie1 a dvom gréckym historikom, Filonovi z Byblosu...
Český neocharizmatický sen
36
zo zahraničia
Bublina, ktorá splasľa. Týmto titulkom reagovali médiá v roku 2004 na Český sen a to isté platí aj v prípade akcie Benny Hinn v Prahe. (Ne)uskutočnila sa 28. a 29. apríla pod hlavičkou organizácie Fresh Fire for All Nations. Množstvo...
Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (2)
37
míľniky dvoch tisícročí
Židovské prostredie bolo v období medzi rokmi 30 až 70 silne ovplyvnené zelótskym hnutím. Zelóti boli nábožensko-politickou sektou, ktorá radikálne vystupovala proti rímskej nadvláde. Základným prvkom týchto skupín bol náboženský a politický...
George A. Mather, Larry A. Nichols: Slovník siekt, nových náboženských hnutí a okultizmu
39
recenzia
Nedávno sa mi dostala do rúk pozoruhodná publikácia s názvom Slovník siekt, nových náboženských hnutí a okultizmu (Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu), ktorá vyšla vo varšavskom vydavateľstve Vocatio. Hoci nejde...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
RAKÚSKO – V rakúskych Alpách sa tento týždeň bude konať 63. konferencia organizácie Bilderberg. Jej účastníkmi budú opäť...
OLOMOUC – Olomoucký Najvyšší súd zrušil na neverejnom zasadnutí rozsudok nad zakladateľom ezoterickej školy Poetrie Jaroslavom Dobešom...
ALŽÍR – Alžírsko - konverzie po tisícoch? - to je názov zaujímavého článku, ktorý priniesol francúzsky portál L´Observatoire de...
USA – Volajú ho Creflo Dollar a káže teológiu prosperity: čím viac dáš, tým viac dostaneš. Avšak dnes sú financie...
NEW YORK – Islam sa v priebehu nasledujúcich štyroch desaťročí bude rozširovať rýchlejšie než akékoľvek iné veľké...
TOKIO – Japonsko si pripomenulo 20. výročie útoku smrtiacim nervovým plynom sarin v tokijskom metre, ktorý spáchala sekta Óm...
© Rozmer 1998 – 2015. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie a publikovanie textov je možné iba s jeho súhlasom.
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB