Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Veríte konšpiračným teóriám?

hlasovalo: 50
4/2015
Najčítanejšie články

obsah

Editoriál
1
editoriál
Súčasný svet je v pohybe. Niekedy mám pocit, ako keby sa s nami otáčal oveľa rýchlejšie, než v čase mojej mladosti. Vtedy ešte nebol internet a ani sociálne siete, ktoré pomyselné koleso diania roztáčajú závratným tempom. Ako keby svet...
Nauč nás modliť sa...
2
biblické slovo
Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: »Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.« Ježiš im povedal: »Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo....
Konšpiračné teórie proti Occamovej britve neobstoja
3
téma
Prečo vznikajú konšpiračné teórie? Aký je ich pôvod? Ktoré z nich sú v súčasnosti najpopulárnejšie? Prečo im ľudia veria? A prečo sme v posledných rokoch svedkami nárastu viery v konšpiračné teórie? Na všetky tieto otázky sa...
Konšpirácia – pokrm náš každodenný
9
téma
Pri návšteve kníhkupectiev sme prekvapení množstvom takzvanej duchovnej literatúry, ktorá zaplavuje knižný trh. Veľký úspech má literatúra zameraná na ezoterické kulty, konšpirácie a záhady. Nie je to náhoda! Príčin je viacero. Jednou z nich je...
Konšpirácie a postmoderna
15
téma
Konšpiračné teórie nie sú v dejinách ľudstva novinkou. Nárast intenzity ich výskytu v poslednom čase však poukazuje na to, že v spoločnosti a v myslení nastali zmeny, ktoré tento nárast umožnili. Na vzostupnej tendencii konšpirácií...
Kto holduje konšpiráciám?
20
téma
Konšpiračné teórie sa v posledných dekádach stali, vďaka moderným technológiám, médiám a zábavnému priemyslu, v podstate spoločenským koloritom. Na ich vzniku a tvorbe sa ale podieľa mnoho faktorov: od sociálnych (sociálna anómia,...
Homosexualita vo svetových náboženstvách
25
téma
Začiatkom 90. rokov sa na svetovej náboženskej scéne začal väčšmi presadzovať nový fenomén, a to úsilie o štruktúrovanie zbožnosti, ktorá by bola tzv. gay-friendly. Hoci mediálne najznámejším dokladom tohto javu je pro-homosexuálne kresťanstvo...
Hovorenie v jazykoch a krst v Duchu Svätom
29
téma
Pentekostálne hnutie prinieslo do kresťanského sveta aj jeho teologického myslenia výrazný misijný podnet týkajúci sa tretej osoby Najsvätejšej Trojice. Ide o doktrínu krstu v Duchu Svätom s jeho sprievodným znakom hovorenia v jazykoch, tzv....
Náboženstvá pred príchodom Svetla (8)
35
téma
Japonsko, napriek značnej vzdialenosti, nie je veľkou neznámou. Vďaka jeho vysokej technickej vyspelosti, ale i rôznym kultúrnym hodnotám, ktoré ponúka celému svetu, pomerne často počujeme o tejto krajine vychádzajúceho slnka a máme...
Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (4)
39
míľniky dvoch tisícročí
Gnosticizmus nie je iba jeden z filozoficko-náboženských smerov, ale člení sa na viaceré prúdy, ktoré, hoci majú základné prvky spoločné, sú od seba v konkrétnych detailoch učenia odlišné. Religionisti rozlišujú tri základné fázy jeho vývoja:...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
Rusko sprísnilo kontrolu náboženských komunít. Má pritom aj podporu pravoslávia. Ruský prezident Vladimir Putin podľa vládnych...
WASHINGTON – Imám Daayiee Abdullah vytvoril online školu islamu, ktorá návštevníkom umožňuje prístup k LGBT ústretovej...
MOSKVA – Scientológovia sa chceli v Rusku zaregistrovať ako náboženstvo a mať z toho daňové výhody. Ich činnosť však...
BRUSEL, BRATISLAVA – Ursula Cabertová pred dva a pol rokom svoj boj definitívne vzdala. V nemeckom Hamburgu mala na...
© Rozmer 1998 – 2015
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB