ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Sú sekty pre človeka a spoločnosť nebezpečné?

hlasovalo: 40
1/2014
Najčítanejšie články

míľniky dvoch tisícročí

1/2014
Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (5)
39
míľniky dvoch tisícročí
V našom seriáli o židovských a židovsko-kresťanských sektách intertestamentárneho obdobia patrí miesto aj náboženskej skupine Samaritánov, ktorá bola pevnou súčasťou dejín novozmluvného obdobia. Vznik tohto spoločenstva sa viaže na pohnuté...
© Rozmer 1998 – 2014. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie a publikovanie textov je možné iba s jeho súhlasom.
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB