Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Ktorý pojem najviac vystihuje charakter dnešnej Európy?

hlasovalo: 75
3/2015
Najčítanejšie články

editoriál

3/2015
Editoriál
1
editoriál
Žijeme neľahké časy. Pred našimi očami sa nám vynárajú scény, ktoré niektorí stúpenci konšpiračných teórií radi označujú prívlastkom „apokalyptické". Svet sa borí s nemalými problémami, akými sú prírodné katastrofy, klimatické zmeny,...
© Rozmer 1998 – 2015
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB