Predplatné | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Ktorý pojem najviac vystihuje charakter dnešnej Európy?

hlasovalo: 75
3/2015
Najčítanejšie články

predplatné

Predplatné
>  ročník 2015  (1 – 4/2015) 10,00 €
>  ročník 2014  (1 – 4/2014) 10,00 €
>  ročník 2013  (1 – 4/2013) 4,00 €
>  ročník 2012  (1 – 4/2012) 4,00 €
>  ročník 2011  (1 – 4/2011)
4,00 €
>  ročník 2010  (1 – 4/2010)
4,00 €
>  ročník 2009  (1 – 4/2009)
4,00 €
>  ročník 2008  (1 – 4/2008) 4,00 €
>  ročník 2007  (2 a 4/2007) 2,00 €
ročník 2006  (3 – 4/2006) 2,00 €
>  KOMPLET 48,00 €
Celková cena:    
    ks    
    ks    
20154
4/2015 ks
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
    ks    
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Spôsob platby
           

Po obdržaní vašej objednávky vám na vami uvedenú poštovú adresu zašleme do troch pracovných dní časopisy s vloženou poštovou poukážkou, ktoru treba následne čo najskôr uhradiť.
Platca
Odberateľ
Adresu odberateľa vyplňte len vtedy, ak sa adresa odberateľa odlišuje od adresy platcu.
Poznámka


Celková cena: 0,00 €© Rozmer 1998 – 2015
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB